Przydatne Linki

Ambasada Polska w Londynie
http://london.polemb.net/

Polski Konsulat Generalny w Londynie
http://www.londynkg.polemb.net/

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
http://www.bpcc.org.pl/

Instytut Polski
http://www.polishculture.org.uk

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny
http://www.posk.org

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.uprp.pl/polski

Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii
http://www.patent.gov.uk

Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych
http://www.uspto.gov

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
www.zpwb.org.uk