Kontakt

Email:

office@stpuk.org 

Nasz Adres:

POSK (III piętro),
238-246 King Street,
London W6 0RF
Spotkania w sekretariacie wymagają
wcześniejszego kontaktu 
mailowego