Dlaczego warto?

Przynależność do Stowarzyszenia daje dostęp do wielu przywilejów zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i osobistej. Pozyskanie członkostwa STP, uzyskane po zatwierdzeniu aplikacji przez Komisję ds. członkostwa, potwierdza posiadanie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji, stanowiąc świadectwo pozycji zawodowej.

Prawa  wynikające z członkostwa w STP:

 • Możliwość wyboru i kandydowania na dowolną funkcję we władzach STP (członkowie zwyczajni i stowarzyszeni)
 • Możliwość udziału i reprezentowania STP w wydarzeniach współ-lub-organizowanych przez Stowarzyszenie
 • Dostęp do kursów, szkoleń oraz wydarzeń STP na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość korzystania z programu mentoringowego dedykowanego dla członków STP
 • Możliwość uzyskania referencji wymaganych w aplikacji o członkostwo w brytyjskich instytucjach zawodowych
 • Pomoc w uzyskaniu tytułu EurEng, uznawanego na terenie całej Unii Europejskiej
 • Przy staraniu się o pracę na terenie Wielkiej Brytanii, Stowarzyszenie może udzielić referencji, jeżeli takowe jest wymagane przez agencje zatrudnienia lub przyszłego pracodawcę
 • Możliwość uzyskania pomocy materialnej z Funduszu Samopomocy STP
 • Możliwość korzystania z zasobów Stowarzyszenia

Obowiązki wynikające z członkostwa w STP

 • Członkowie STP są zobowiązani do corocznego opłacania składki członkowskiej w kwocie ustalonej przez zarząd Stowarzyszenia
 • Przestrzeganie zasad Stowarzyszenia określonych w Statucie dostępnym na stronie internetowej STP
 • Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i postępowanie zgodnie z Kodeksem Postępowania STP oraz normami etycznymi w obszarze pracy zawodowej