Współpraca Transgraniczna

Nadrzędnym celem programu jest wykorzystanie potencjału drzemiącego w inżynierach z Polski i na Emigracji.

Doradztwo dotyczącego weryfikacji wykształcenia i kwalifikacji zawodowych inżynierów w ruchu transgranicznym Polska- Wielka Brytania. Wykorzystanie wzajemnych doświadczeń.  Wypromowanie osiągnięć. Rozwój zawodowy na rynku światowym. Zdobywanie kolejnych stopni naukowych.

Wydarzenia

Współpraca STP z Politechniką Śląską

07/02/2023
STP podpisało umowę o współpracy z Politechniką Śląską. W ramach porozumienia realizowane będą wspólne działania wspierające kształcenie studentów i doktorantów oraz wzajemna promocja. Umowę z ramienia Stowarzyszenia podpisała prezes Anna Kopyto podczas swojej wizyty w Dziale Współpracy z Zagranicą Politechniki Śląskiej. Politechnika Śląska to dynamicznie rozwijająca się Uczelnia na Górnym Śląsku czyli w regionie o długich tradycjach związanych z przemysłem i technologią. Chcemy, żeby nasza współpraca pomogła pochylić się nad wyzwaniami i szansami stojącymi przed regionem. Z drugiej strony chcemy, żeby śląscy studenci, inżynierowie i naukowcy poprzez współpracę z nami mogli realizować się na Wyspach i korzystać z tamtejszego potencjału…

„Engineering free from inhibitions and boundaries,, 2nd edition Dubai, Qatar 19-27/11/2022

19/01/2023
It was a honor and privilege to be present during this historical event in Dubai, which was the signing off the first historical agreement by Vice President Dr Nahla Al Qassimi from the Society of Engineers in UAE and y Vice Chair MSc Teresa Bilinska from Association of Polish Engineers in Great Britain. The great hospitality in SoE eliminates barriers between the borders and cultures giving the opportunity for the engineering development.

Flash Info EFPSNT N° 27

09/02/2022
Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania Flash Info – pisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo Technicznych: [embeddoc url=”https://www.stpuk.org/wp-content/uploads/2022/02/Flash-Info-N°-27.pdf” download=”all”]

MIĘDZYNARODOWY RYNEK PRACY – WSPÓŁCZESNA KONIECZNOŚĆ – WYKŁAD MGR INŻ. TERESY BILIŃSKIEJ

14/11/2020
Zapraszamy na wykład mgr inż. Teresy Bilińskiej nt. międzynarodowych rynków pracy, wygłoszony w ramach Forum Inżynierskiego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych 2020, który odbył się we Wrocławiu w październiku 2020. Całość wykładu do wysłuchania i obejrzenia pod linkiem: http://www.tvdoiib.pl/

Porozumienie o współpracy STP z Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

20/04/2020
Mając na celu wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń, wspieranie zawodu inżyniera ponad granicami oraz wykorzystanie potencjału polskich inżynierów w kraju i w Wielkiej Brytanii STP i DOIIB podpisały 12 marca 2020 umowę o współpracy. Umowa będzie służyć między innymi wzajemnemu wspieraniu w budowaniu bezpośrednich kontaktów między członkami obu organizacji w zakresie projektowania, realizowania i nadzorowania inwestycji budowlanych, wykorzystaniu programów mentoringowych dla ułatwienia wejścia polskich inżynierów na rynki światowego budownictwa. DOIIB oraz STP umożliwią również swoim członkom udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach, a także, w ramach swoich kompetencji, obie organizacje służyć bedą wzajemną pomocą w zakresie doradztwa weryfikacji wykształcenia i…

Konferencja na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

17/04/2020
„Procedury, standardy i płace budownictwa światowego. By projekty dla Dubaju mogły być realizowane w Polsce, czyli jak wyjść z polskiej piaskownicy”. 25 lutego 2020 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu miała miejsce konferencja poświęcona współpracy transgranicznej, której myślą przewodnią były tematy związane z procedurami, standardami i płacami budownictwa światowego i upowszechnianem informacji służących wejściu polskich inżynierów na rynek śwaitowy. Wykład poprowadziła Teresa Bilińska Msc CEng, członek zarządu Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. 1 2 3

Umowa współpracy STP z Uniwersytetem Zielonogórskim

30/03/2020
W dniu 12.03.2020 podpisana została w Zielonej Górze o godz. 14.15 umowa o współpracy pomiędzy STP i Uniwersytetem Zielonogórskim (UZ) w skład, którego wchodzi Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W imieniu STP umowę podpisała mgr inż. Teresa Bilińska a w imieniu UZ dr hab. Giorgi Melikidze – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Warunki zawarcia umowy współpracy były wielce nietypowe, gdyż Uniwersytet podobnie jak inne instytucje od tego dnia był zamknięty w związku z koronawirusem. Dało to bardzo ograniczone przywitania, trzymanie odległości pomiędzy osobami. Czułam się jak komandos, który musi uważać na każdy ruch. Było bardzo miło i…