Professional Registration

Rejestracja zawodowa w Wielkiej Brytanii

Uzyskanie oficjalnej rejestracji zawodowej jest bardzo ważnym krokiem w karierze inżyniera pracującego w Wielkiej Brytanii. Status zarejestrowanego inżyniera pokazuje pracodawcom, że nie tylko posiadasz, ale jesteś również zaangażowany(a) w utrzymywanie i rozwój swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych od inżynierów w dzisiejszych czasach. Prestiż wiążący się z posiadanym tytułem stanowi znaczący atut w CV i może zwiększyć szanse na awans i dalszy rozwój kariery.

W Wielkiej Brytanii rozpoznawane są następujące tytuły nadawane przez Engineering Council (http://www.engc.org.uk/): Engineering Technician (EngTech), Incorporated Engineer (IEng), Chartered Engineer (CEng) i Information and Communications Technology Technician (ICTTech).

Procedura rejestracji

Profesjonalna rejestracja jest dostępna dla każdego praktykującego inżyniera, pod warunkiem że jest w stanie wykazać poziom kompetencji i zaangażowania odpowiedniego do poziomu określonego dla danego tytułu. Aby rozpocząć procedurę rejestracji wymagane jest dołączenie do akredytowanej instytucji adekwatniej dla danej branży i wypełnienie stosownej aplikacji, certyfikatu kompetencyjnego oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

W jaki sposób członkostwo w STP pomaga w rejestracji zawodowej

Pomimo że obecnie STP nie posiada uprawnień, które pozwalałby na nadawanie oficjalnych tytułów rozpoznawanych w Wielkiej Brytanii, przynależność STP jest w stanie pomóc przy procedurze aplikacyjnej poprzez:

  • Pozyskanie referencji i znalezienie sponsora niezbędnego przy aplikacji
  • Aktywna działalność w STP pozwala wykazać się wieloma kompetencjami wymaganymi przez tzw. UK-SPEC, określającym wymagania związane z poszczególnymi tytułami