Organizacje Techniczne w Polsce

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel./Fax: +48 22 336 12 60
Web: www.not.org.pl,
E-mail: sekretariatSG@not.org.pl
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – PZITB
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5.
Tel./Fax: +48 22 826 86 34
Site: www.zgpzitb.org.pl E-mail: zgpzitb@it.com.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemyslu Chemicznego -SITPCH
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 826 78 96, Fax: +48 12 827 02 64
Stowarzyszenie Techników Cukrowników – STC
00-057 Warszawa, pl. Dąbrowskiego 3
Tel./Fax: +48 22 826 98 27
Site: www.stc.pl; E-mail: biurostc@stc.pl
Stowarzyszenie Geodetów Polskich – SGP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel./Fax: +48 22 826 87 51
Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5.
Tel.: +48 22 826 86 01, Fax: +48 22 826 56 99
Site: www.sep.com.pl; E-mail: sep@sep.com.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemyslu Materialów Budowlanych – SITMB
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 827 68 93, Fax: 826 8355
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 827 17 68, Fax: +48 22 828 03 54
Site: www.simp.pl; E-mail: zgsimp@simp.pl
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – SITPNiG

31-503 Kraków, ul. Lubicz 25
Tel./Fax: +48 12 421 3247
Site: www.sitpnig.pl E-mail: sitpnig@snt.pl
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich – STOP
31-113 Kraków, ul. Zakopiańska 73.
Tel.: +48 12 261 82 51
E-mail: podlewnictwa@pro.onet.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemyslu Hutniczego – SITPH
40-954 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel.: +48 32 255 38 86, Fax: +48 12 256 45 85
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa – SITG
40-952 Katowice, ul. Powstańców 25
Tel.: +48 32 256 37 45, Fax: +48 32 255 41 32
Site: www.sitg.pl; E-mail: zg@sitg.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji – SITK
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 827 02 59, Tel./Fax: +48 22 827 02 58
site: www.sitk.org.pl;

E-mail: zarzad@sitk.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – SITLiD
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 827 02 87, Fax: 826 7458
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa – SITR
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5.
Tel.: +48 22 826 21 76, Fax: +48 22 827 54 39
E-mail: drn-sitr@poczta.wp.pl
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – PZITS
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel./Fax: +48 22 826 28 94
Site: www.pzits.pl; E-mail: biuro@pzits.pl
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemyslu Spożywczego – SITSpoż.

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel.: +48 22 826 63 44, Fax: +48 22 827 38 47
E-mail: sitspoz@pol.pl
Stowarzyszenie Wlókienników Polskich
90-007 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5.
Tel./Fax: +48 42 632 20 93
Site: www.swp.prv.pl, E-mail: swpzg@polbox.com
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych – SITWM
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel./Fax: +48 22 827 38 50
Site: www.otkz.pol.pl/SITWM/SITWM.htm E-mail: zgsitwm@polbox.com
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa – SITO
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5.
Tel./Fax: +48 22 827 0261
Stowarzyszenie Papierników Polskich – SPP
90-007 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a.
Tel./Fax: +48 42 632 43 65
Site: www.t-system.com.pl/~spp/; E-mail:spp.info@t-system.com.pl