Członkostwo

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii zrzesza specjalistów reprezentujących różne branże związane z nauką, techniką i inżynierią. Nasi członkowie pracują zarówno w małych firmach, międzynarodowych korporacjach, jak i na uczelniach technicznych. Członkostwo w STP jest otwarte dla osób, firm i instytucji, które spełniają wymogi dla określonej kategorii członkostwa i których aplikacja zostanie zatwierdzona przez Komisję ds. członkostwa Stowarzyszenia.

Dlaczego Warto?

Przynależność do Stowarzyszenia daje dostęp do wielu przywilejów zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i osobistej. Status Członka Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii potwierdza posiadanie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji, stanowiąc świadectwo pozycji zawodowej.

Mentoring

Program Mentoringowy

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia starszych kolegów i koleżanek.

Więcej ...

Professional Registration

Professional Registration

Wsparcie przy rejestracji zawodowej w UK i UE

Więcej ...

Fundusz Samopomocy

Fundusz Samopomocy

Wsparcie dla członków w trudnej sytuacji życiowej

Więcej ...

i wiele innych ...

Pełen wykaz

Poznaj wszystkie korzyści płynące z członkostwa w STP

Więcej ...

Procedura Aplikacyjna

Procedura aplikacyjna odbywa się w czterech etapach:

Otrzymane aplikacje członkowskie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. członkostwa, która spotyka się raz w miesiącu. Pozytywnie rozpatrzone wnioski są przedstawiane Zarządowi STP, który podejmuje ostateczną decyzję na temat przyznania statusu członka Stowarzyszenia oraz jego kategorii.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, opłata aplikacyjna jest jednocześnie traktowana jako składka członkowska na dany rok (wpłaty dokonane po 1 października wliczają się na poczet składki członkowskiej na następny rok). Osoby przyjęte do Stowarzyszenia otrzymują certyfikat poświadczający ich status jako członka STP.

Nasze Stowarzyszenie stara się sprawnie rozpatrywać nowe aplikacje, dążąc do tego aby cała procedura trwała maksymalnie 2 miesiące.

Kategorie członkostwa i aplikacja

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii przewiduje różne kategorie członkostwa dostępne w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Dodatkowo istnieje również Członkostwo Instytucjonalne przeznaczone dla firm i organizacji, zainteresowanych wspieraniem misji Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat dostępnych kategorii członkostwa są dostępne tutaj. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres members@stpuk.org.