Członkowie Honorowi

Organizacje zawodowe w odróżnieniu do instytucji akademickich nie używają  prestiżowego tytułu Doktora Honoris Causa nadawanego dla wybitnych przedstawicieli świata nauki i polityki. Porównywalnym  w pewnym zakresie jest prestiżowe członkostwo honorowe, które przyznają walne zebrania organizacji zawodowych. Kryteriami są przede wszystkim osiągnięcia w zakresie naukowym, zawodowym, a także społecznym w macierzystej organizacji, w środowisku krajowym oraz międzynarodowym. STP nadaje członkostwa honorowe od 2003 roku, a wśród wyróżnionych osobistości są m.in. prof. dr inż. Olgierd Zienkiewicz, światowej sławy konstruktor mechanik, który został uhonorowany przez STP tytułem Polskiego Inżyniera Roku 2016. W gronie członków honorowych znajduje się również prof. dr inż. Michał Kleiber, były prezes PAN (Polskiej Akademii Nauk).

prof. dr inż. Olgierd Zienkiewicz †
(nr 1/2003)

Inżynier mechanik, naukowiec. Twórca teorii elementów skończonych. Najbardziej uhonorowany profesor w Wielkiej Brytanii (28 dhc).
prof. dr inż. Stanisław Z. Makowski †
(nr 2/2004 – członek STP)

Twórca teorii wielkich konstrukcji przestrzennych, której zastosowanie w budownictwie opublikowano  w milionach egzemplarzy.
inż. Jerzy Płoszajski †
(nr 3/2004 – członek STP)

Inżynier konstruktor lotniczy. Twórca samolotu „Smyk”.
inż. Czesław Woyno †
(nr 4/2004 – członek STP)

Inżynier budowlany, żołnierz, wykładowca, działacz społeczny. Współtwórca Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK), sekretarz jego zarządu.
mgr inż. Kazimierz Wawrzyniak 
(nr 5/2004)
Sekretarz generalny FSNT-NOT. Członek Światowej Rady Federacji Organizacji Inżynierskich, a od 1992 r. członek Rady Generalnej FEANI – Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich.
Prezydent Ryszard Kaczorowski †
(nr 6/2005)

Ostatni prezydent II RP. Zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 r. Patron i sponsor wielu projektów Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.​
​​mgr inż. Kazimierz Mochliński †
(nr 7/2005 – członek STP)

Inżynier energetyk.  Electrical Research Association (prace badawcze z zakresie dystrybucji energii elektrycznej). Członkostwo w IEE oraz CIGRE.
mgr inż. Janusz Zastocki
(nr 8/2005)

Inżynier mechanik – specjalista technologii i budowy maszyn. W USA od 1981 r. Dlugoletni prezes Polonia Technica Inc., a obecnie prezes honorowy. Byly prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Współpracuje z STP w promocji polonijnych osiągnięć nauki i techniki.
EurEng. Ryszard Gabrielczyk  †
(nr 9/2005 – członek STP)

Inżynier budownictwa. Projektant  i wykonawca kilkudziesięciu dużych obiektów w Wielkiej Brytanii (w tym POSK-u) oraz przewodniczący komisji weryfikacyjnej STP, działacz organizacji emigracyjnych (Polska Macierz Szkolna, Polska Misja Katolicka).
 inż. Adam Ostrowski †
(nr 10/2005-członek STP)

Inżynier budownictwa. Ukończył Politechnikę Lwowską. W Anglii projektował mosty i budynki użyteczności publicznej. Brał udział w II WŚ jako lotnik polskich oddziałów bombowych. Członek władz Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. Długoletni Prezes STP (1988-2000) oraz długoletni prezes Funduszu Samopomocy.
dr inż. Jan Starczewski †
(nr 11/2006)

Naukowiec, pisarz, autor licznych artykułów m.in. do „Technki i Nauki”. Pracował w przemysłach: chłodniczym, cementowym oraz ropy naftowej i gazów ziemnych.
dr Jan Mokrzycki
(nr 12/2007)

Lekarz, autor licznych artykułów, wybitny działacz społeczny i polonijny. Długoletni prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.
inż. Jerzy Habdank-Toczyski †
(nr 13/2008)

Inżynier mechanik, działacz polonijny, współzałożyciel Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie. Dlugoletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej STP.
prof. dr inż. Jerzy Buzek
(nr 14/2010)

Naukowiec z ogromnym doświadczeniem w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej, polityk z doświadczeniem krajowym jako premier oraz na arenie międzynarodowej jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
prof. dr inż. Michał Kleiber
(nr 15/2010)

Polski naukowiec, specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, były minister nauki, od 2007 r. prezes Polskiej Akademii Nauk, były doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów z nauką.
mgr Ewa Mankiewicz-Cudny
(nr 16/2010)
Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes a obecnie prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT. Wieloletnia redaktor naczelna gazety inżynierskiej „Przegląd Techniczny”.
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec
(nr 17/2011 – członek STP)

Specjalność włókiennictwo. Bogate doświadczenie międzynarodowe w przemyśle, badaniach rozwojowych, konsultingu i akademii. Wieloletni prezes STP oraz redaktor naczelny „Techniki i Nauki”. Główna nagroda w konkursie im. Eugeniusza  Kwiatkowskiego (2002 r.).​​
prof. dr inż. Janusz Romański
(nr 18/2011)

Specjalista w mechanice stosowanej i inżynierii materiałowej spawalnictwa oraz metod komputerowych w projektowaniu nowoczesnych helikopterów w USA. Członek wielu amerykańskich towarzystw naukowych.
prof. arch. inż. Włodzimierz Bronic-Czerechowski
(nr 19/2011 – członek STP)

Wybitny architekt i urbanista oraz wykładowca akademicki. Laureat wielu konkursów międzynarodowych. Prace projektowe i realizacja w 11 stolicach. Prace badawczew zakresie inteligentnych, samowystarczalnych jednostek mieszkalnych.
prof. dr inż. Mirosław Wyszyński †
(nr 20/2011 – członek STP)

Absolwent Politechniki Warszawskiej. W Wielkiej Brytanii od 1980 roku. Związany z Uniwersytetem w Birmingham, gdzie prowadzi badania nad reformowaniem paliw i zmniejszaniem szkodliwych emisji spalin silnikowych. W randze profesora kieruje katedrą Nowoczesnych Technologii Pojazdów – wiodącym brytyjskim zespołem badawczym.
dr inż. Andrzej Fórmaniak
(nr 21/2015 – członek STP)

Inżynier mechanik związany głównie z transportem kolejowym w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w następujących ważnych projektach: High Speed 1 (Channel Tunel Rail Link), wydłużenie linii Piccadilly i Heathrow Connect dla potrzeb Terminalu 5, Crossrail a od 2012 Thameslink będąc odpowiedzialny za dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa.

Aktywnie działa w wielu polonijnych organizacjach. Za pracę w STP i w Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (był pierwszym prezydentem Federacji) został odznaczony złotymi odznakami STP oraz NOT.

dr Jan Tarczyński
(nr 22/2016 – członek STP)

Doktor nauk humanistycznych, historyk kultury materialnej, publicysta, dziennikarz. Autor ponad 30 prekursorskich źródłowych książek i ponad 450 artykułów z dziedziny historii polskiej techniki motoryzacyjnej i techniki wojskowej, a także historii polskiej emigracji niepodległościowej po II Wojnie Światowej. Twórca dokumentalnych filmów historycznych Telewizji Polskiej S.A.

Członek m.in. Zarządu Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie i Wiceprezes Polskiej Fundacji Kulturalnej w Wielkiej Brytanii, wydawcy najstarszej gazety polskiej w Europie: „Dziennika Polskiego – Dziennika Żołnierza” i „Tygodnika Polskiego”. Członek Kolegium Redakcyjnego ‘Techniki i Nauki’ czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

W okresie lat 1996-2010 dyrektor Biura p. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Londynie. W latach 2008-2014 doradca Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

dr Zbigniew A. Szydło
nr 23/2019

Chemik i nauczyciel uczący w Highgate School od 1975. Urodzony w 1949 roku w Londynie. Ukończył studia na Imperial College London oraz University College London. MSc, PhD, DIC, ACGI, CChem i Fellow of the Royal Society of Chemistry. 

Ekspert w dziedzinie historii alchemii, a jego praca „Water that does not wet hands: The Alchemy of Michael Sendivogius” przyniosła mu uznanie w środowisku akademickim. Jest autorem wielu prac naukowych oraz popularnonaukowych w dziedzinie nauki i historii chemii. Ma międzynarodową reputację nauczyciela chemii i często udziela wykładów w Wielkiej Brytanii, Mauritiusie, Namibii i Polsce . Prowadził również własne programy telewizyjne oraz wykłady w Royal Institution of Great Britain. Jego wystąpienia są powszechnie dostępne na YouTube. 

Bardzo aktywnie zaangażowany w popularyzację nauki realizowaną w ramach współpracy z STP.