FAQ

Na stronie FAQ można znaleźć odpowiedzi na często pojawiające się pytanie dotyczące życia i pracy w Wielkiej Brytanii.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane w Wielkiej Brytanii ?

Zacznijmy od wyjaśnienia różnic pomiędzy polskimi uprawnieniami budowlanymi, a uprawnieniami brytyjskimi.

W Wielkiej Brytanii nie istnieją uprawnienia budowlane w polskim rozumieniu tego pojęcia. Zawód inżyniera budowlanego w Wielkiej Brytanii jest zawodem nieregulowanym ‘unregulated profession’. Oznacza to, że żeby wykonywać funkcje inżyniera czy projektanta nie trzeba posiadać uprawnień budowlanych w polskim rozumieniu. Dotyczy to również wykonywania funkcji określanych w polskim prawie budowlanym jako ‘samodzielna funkcja techniczna w budownictwie’, do wykonywania których w Polsce jest wymagane posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych.

Kompetencje w Wielkiej Brytanii są oceniane przez pracodawcę na podstawie wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Posiadając odpowiednie wykształcenie i praktykę można w Wielkiej Brytanii starać się o uzyskanie tytułu ‘chartered engineer’, co można by przetłumaczyć jako ‘zarejestrowany inżynier’. Tytuł 'chartered engineer’ można do pewnego stopnia porównać do polskich uprawnień budowlanych, jednak jego posiadania nie jest wymagane prawnie i ma charakter zupełnie dobrowolny.

Należy jednak pamiętać, że posiadając status ‘chartered engineer’ posiada się formalne potwierdzenie kwalifikacji i doświadczenia przez uznana izbę inżynierską w Wielkiej Brytanii. Na pewno pomaga to podczas szukania pracy czy negocjacji wynagrodzenia. Są oczywiście również stanowiska, gdzie pracodawca może wymagać obowiązkowo posiadania statusu ‘chartered engineer’. Z tego powodu, mimo że ‘chartered engineer’ jest dobrowolny zdecydowanie warto go uzyskać.

W Wielkiej Brytanii jest kilka instytucji, które nadają status ‘chartered engineer’. Odmiennie niż w przypadku Polski, gdzie Polska Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza, poprzez izby okręgowe, wszystkich inżynierów budowlanych posiadających polskie uprawnienia budowlane. Najbardziej popularnym izbami budowlanymi w Wielkiej Brytanii są:

  1. Institution of Civil Engineers (ICE). Zrzesza inżynierów pracujących w sektorze ‘civils’ tzn. drogi, mosty, kolejnictwo i inne obiekty inżynieryjne. Do izby należą inżynierowie, którzy zajmują się zarówno projektowaniem jak i wykonawstwem.
  2. The Institution of Structural Engineers (IStructe) – Zrzesza inżynierów konstruktorów. Głównie projektantów.
  3. The Chartered Institute of Building (CIOB) – Zrzesza inżynierów pracujących w sektorze ‘buildings’ tzn. mieszkaniówka, biurowce i inne budynki. Do izby należą inżynierowie, którzy zajmują się zarówno projektowaniem jak i wykonawstwem.
  4. Association for Project Management (APM) – Zrzesza osoby pracujące jako project manager, niekoniecznie muszą to być inżynierowie, ale w branży budowlanej najczęściej są to inżynierowie, często będący również chartered w jednej z powyższych instytucji
  5. Institution of Mechanical Engineers (IMechE) – Zrzesza inżynierów instalatorów. Zarówno tych którzy zajmują się projektowaniem jak i wykonawstwem.

Każda z tych instytucji ma swoje własne zasady przyznawania statusu ‘chartered engineer’. Wszędzie jednak jest to proces bardzo podobny i wymaga najczęściej napisania raportu lub zdania testu oraz pozytywnej weryfikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Bardziej szczegółowych informacji należy szukać na stronach instytucji do których chciałoby się aplikować o status chartered