Władze Stowarzyszenia

Zarząd

dr inż. Marian Zastawny Prezes
Inżynier Lotnictwa. Absolwent Politechniki Warszawskiej, California Institute of Technology i Imperial College London.
mgr inż. Teresa Bilińska Wiceprezes
Inżynier instalacji i sieci sanitarnych. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Członek Izb MCIBSE i DOIIB. Pracuje w topowych biurach projektów w Londynie na projektach międzynarodowych. Biegła sądowa w Polsce.
mgr inż. Mirosława Michniewicz Wiceprezes, sekretarz
inżynier Budownictwa, Absolwentka Politechniki Poznańskiej. Pracuje jako Kierownik Projektu przy modernizacji londyńskiego metra.
mgr inż. Piotr Świeboda Skarbnik
Inżynier budownictwa. Ukończył Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Obecnie pracuje przy budowie nowej linii kolejowej w Londynie Crossrail.
inż. Alina Antonik
mgr inż. Sebastian Czajka
mgr inż. Marek Jasiński
dr Elwira Kamińska
inż. Tomas Koperniak
mgr inż. Wojciech Lisowski
mgr inż. Tomasz Rosinski
inż. Krzysztof Szweda
mgr inż. Kamila Wiatr
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec prezes Funduszu Samopomocy

Komisja Rewizyjna

mgr inż. Andrzej Rumun przewodniczący
mgr Joanna Gos
dr inż. Andrzej Fórmaniak
mgr inż. Anna Kopyto
dr inż. Ewelina Wachnicka
mgr inż Karol Wiśniewski

Komisja ds. członkostwa

mgr inż. Marek Jasiński Przewodniczący
inż. Alina Antonik
mgr inż. Wojciech Lisowski
mgr inż. Kamila Wiatr
inż. Tomasz Koperniak
mgr inż. Piotr Swieboda

Komisja ds. dyscyplinarnych

mgr inż. Andrzej Rumun przewodniczący
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec
mgr inż. Kamila Wiatr

Komisja ds. współpracy transgranicznej

mgr inż. Teresa Bilińska przewodnicząca
mgr inż. Sebastian Czajka
mgr inż. Piotr Dudek
dr Elwira Kamińska
mgr inż. Krzysztof Szweda

Zespół ds. komunikacji

mgr inż. Krzysztof Szweda
mgr inż. Wojciech Lisowski
mgr inż. Kamila Wiatr

Zespół ds. organizacji wydarzeń

mgr inż. Mirosława Michniewicz Przewodnicząca
inż. Alina Antonik
mgr inż. Michał Sławek

Akademia Techniczna

mgr inż. Teresa Bilinska Przewodnicząca
mgr inż. Sebastian Czajka
mgr inż. Tomasz Rosiński
mgr inż. Michał Sławek

Zespół ds. promocji nauki

mgr inż. Piotr Swieboda
mgr inż. Wojciech Lisowski

Zespół ds. IT

inż. Alina Antonik
mgr inż. Artur Pawłowski
mgr inż. Wojciech Lisowski

Fundusz Samopomocy STP

prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec prezes
mgr inż. Elżbieta Mytko skarbnik
dr inż. Andrzej Fórmaniak
mgr inż. Krzysztof Ruszczyński
mgr inż. Karol Wiśniewski