Technika i Nauka

50 lat polskiej myśli technicznej na emigracji zgromadzonych na ponad 4500 stron periodyku„Technika i Nauka”!

​Jedyny tego rodzaju archiwalny zbiór niepublikowanych dotąd w Polsce artykułów, rozpraw naukowych i wyników prac badawczych Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii,a także polskich inżynierów, naukowców i techników żyjących i pracujących w różnych krajach i na różnych kontynentach.

Pismo to stanowiło platformę wymiany myśli technicznej i było więzią zawodowo-osobistą techników polskich na emigracji – napisał w imieniu redakcji T&N dr inż. Jan Marcinkiewicz w przedmowie do numeru 60 Techniki i Nauki z okazji 50. rocznicy działalności STP.

W okresie 50 lat wydano 74 numery T&N o łącznej objętości 4340 stron, przedstawiające historię osiągnięć w pracy zawodowej, społecznej i publicystycznej autorów mieszkających na wielu kontynentach. Pisali oni również w imieniu szerokiej rzeszy polskich specjalistów w takich dziedzinach jak: technika i nauka, sztuka i architektura, wzornictwo przemysłowe i kierowanie procesami przemysłowymi.

Archiwum tego bogatego dziedzictwa historycznego można znaleźć pod adresem: www.technikainauka.pl