Building Information Modelling (BIM)

W ramach dbania o transfer wiedzy pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, od 2008 roku realizujemy projekt BIM dla Polski, którego celem jest promowanie wykorzystywania technologii (procesu) BIM w Polsce. BIM (Building Information Modelling) to technologia pozwalająca na wirtualne projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych. Wykorzystywanie BIM’u w budownictwie pozwala na zwiększenie efektywności procesu projektowania, ogranicza błędy projektowe oraz pozwala na analizę kosztów budowy i eksploatacji przygotowywanej inwestycji.

W ramach projektu BIM dla Polski wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów w Wielkiej Brytanii, do promowania technologii BIM i jej zastosowania w Polsce. Ponieważ Wielka Brytania jest europejskim liderem we wdrażaniu BIM, dzielenie się brytyjskim know-how pozwala na wykorzystanie sprawdzonych metod podczas projektów budowlanych realizowanych w Polsce.

Cele Projektu

 • Promocja wiedzy i wykorzystywania technologii BIM w Polsce
 • Współpraca z agendami rządowymi, nakierowana na wdrażanie odpowiednich rozwiązań prawnych umożliwiających stosowanie BIM w praktyce
 • Kształcenie kadry technicznej w wykorzystywaniu BIM’u, transfer know-how do Polski
 • Demonstrowanie wykorzystywania technologii BIM na praktycznych przykładach, np. w ramach projektu BIM4POSK

Aktywność w ramach BIM dla Polski:

 • Organizowanie Międzynarodowych Konferencji poświęconych BIM: „BIM dla Polski – ryzyko i wyzwania” – 2 edycje
 • Prezentacje technologii BIM na licznych spotkaniach z partnerami z Polski
 • Współpraca z polskimi organizacjami, m. in. Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, BIM Klaster
 • Udział w polskich konferencjach poświęconych budownictwu

Historia projektu BIM dla Polski

AkademiaTechniczna

Kursy i szkolenia Akademii Technicznej

Od 2009 roku STP prowadzi kursy i szkolenia propagujące zastosowanie procesu BIM w praktyce. Uczestnicy kursów mają okazję zapoznać się z najnowszym oprogramowaniem wykorzystywanym przy realizacji inwestycji budowlanych oraz zdobyć praktyczne umiejętności, które mogą wykorzystać na rynku pracy. Kursy dotyczą takich tematów jak: AutoCADa, Revit, BIM dla managerów.

MazowieckaIIB

Prelekcja w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

25 marca 2013 roku reprezentant STP – Piotr Dudek wygłosił prelekcję w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, podczas której prezentował zalety technologii BIM oraz przykłady projektów w Wielkiej Brytanii, które wykorzystywały BIM.

II-SZIP

II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

26-28 czerwca 2013 roku, w ramach II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Warszawie, odbyła się sesja plenarna podczas której Piotr Dudek zaprezentował uczestnikom Zjazdu podstawowe założenia technologii BIM oraz korzyści, które płyną z jej wdrożenia

Tyniec

Konferencja „Building Information Modelling” w Tyńcu

3-4 października 2013 roku, STP wygłosiło prezentację na temat wykorzystywania BIMu w Wielkiej Brytanii podczas konferencji BIM organizowanej przez Robobat PL (Autodesk) w Klasztorze Benedyktynów w Tyńcu

Mikolajki

Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa

21-13 listopada 2013 roku podczas odbywającej się w Mikołajkach Międzynarodowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, delegat STP wygłosił prezentację: „Skuteczność realizacji zarządzania przedsięwzięciem – technologia BIM  – Building Information Modeling”

Revit-Robobat

Szkolenie AutoCAD Revit

15-16 grudnia 2013 roku odbyło się dwudniowe szkolenie AutoCAD Revit Structure dla zaawansowanych przeprowadzone przez Robobat PL dla członków STP ramach programu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

BIM-plakat-2014

I Międzynarodowa Konferencja „BIM dla Polski – ryzyko i wyzwania”

W dniach 21-23 marca 2014 roku w Londynie, z inicjatywy Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, przy współpracy Ambasady RP w Londynie, odbyła się I Międzynarodowa Konferencja zatytułowana’’BIM dla Polski – ryzyko i wyzwania”. Jej przesłaniem były możliwości bezpośredniego wykorzystania procesu BIM-owskiego w warunkach polskich i z realną korzyścią dla Polski. Konferencja została zorganizowana z udziałem przedstawicieli firm projektowych i wykonawczych, ośrodków badawczych, wyższych uczelni, stowarzyszeń i organizacji technicznych oraz z organizacji rządowych z Polski i Wielkiej Brytanii.

W wyniku szeregu dyskusji, uczestnicy konferencji, reprezentujący szerokie spektrum profesjonalistów, zwanych  GRUPA ROBOCZA BIM-EUROPA-POLSKA, związanych bezpośrednio lub pośrednio z BIM-em jako całościowym procesem realizacji inwestycji podjęli wspólną inicjatywę sformułowaną we wnioskach pokonferencyjnych.

WarsawUKEmbassy

Prelekcja w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie

6 listopada 2014 w Warszawie w Ambasadzie Brytyjskiej miało miejsce spotkanie omawiające zagadnienie wdrażania BIM w Polsce. Spotkanie było zainicjowane przez Brytyjska Izbę Handlowa. Nasz członek Piotr Dudek dokonał zreferowania podczas tego spotkania ‘’procesu’’ BIM który wdrażany jest w UK.

Czwartek4U

Czwartek4U

27 listopada 2014 roku, Piotr Dudek zaprezentował koncepcję inicjatywy BIM dla Polski, podczas comiesięcznych Czwartku4U, comiesięcznego spotkani popularno-naukowo-technicznego Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

BIM-plakat-2015

II Międzynarodowa Konferencja „BIM dla Polski – ryzyko i wyzwania”

27-29 marca 2015 roku, w ramach uroczystych obchodów 75-lecia założenia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii odbyła się druga edycja Międzynarodowej Konferencji „BIM dla Polski”. W programie konferencji znalazły się następujące zagadnienia:

 • BIM dla inwestycji drogowych
 • Wykorzystanie BIMu przy inwestycjach publicznych
 • Debata na temat przyszłości BIM w Polsce
 • Zwiedzanie inwestycji budowlanych w Londynie, realizowanych za pomocą technologii BIM (m.in. CrossRail)
WUT

Wykład na Politechnice Warszawskiej – Wydział Inżynierii Lądowej

W dniu 14 kwietnia 2016 na zaproszenie PW WIL nasz członek Piotr Dudek miał przyjemność przedstawić wykład na temat: Tunelowania z zastosowaniem BIM. Wykład był skierowany do studentów różnych roczników, którzy upatrują swoja przyszłość w BIM.

III-SZIP 0

III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich we Wrocławiu

W dniach od 16 do 18 czerwca 2016 podczas III SZIP nasi członkowie Piotr Dudek, Maciej Kindler oraz Dariusz Kasznia brali udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym wdrażania BIM w Polsce.

Image001 (1)

Konferencja InfraBIM w Gliwicach

W dniach od 8 do 9 listopada 2016 w Gliwicach miała miejsce Konferencja infraBIM. Zjazd dotyczył zagadnienia, jakim jest BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Nasi członkowie Piotr Dudek oraz Maciej Kindler przedstawili prezentacje jak BIM jest wdrażany na terenie UK.