Członkowie Instytucjonalni

Firmy i instytucje stanowią ważny element środowiska inżynierskiego, dlatego też Stowarzyszenie Techników Polskich oferuje specjalną kategorię członkostwa instytucjonalnego przeznaczonego dla firm z branży technicznej. Członkostwo instytucjonalne STP to nie tylko zwiększona rozpoznawalność w środowisko, ale także możliwość dotarcia do nowych partnerów, klientów oraz potencjalnych pracowników. Członkostwo instytucjonalne daje również możliwość wpływania na działalność Stowarzyszenia i wybór jego władz, ponieważ członkom instytucjonalnym przysługują wszystkie prawa związane z członkostwem indywidualnym.

Aplikacja o uzyskanie statusu Członka Instytucjonalnego może zostać złożona korzystając z formularza na naszej stronie. Uzyskanie członkostwa wymaga wskazania dwóch aktualnych członków Stowarzyszenia, którzy będą sekundować aplikacji.